Privacy verklaring HEAO-banen

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Jobsonline B.V. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle websites, zoals o.a. HEAO-banen.nl, die behoren tot het netwerk van Jobsonline B.V., hierna te noemen Jobsonline, tenzij anders vermeld.

Jobsonline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring. Deze website beoogt om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Voor Jobsonline is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jobsonline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV criteria
 • (Bedrijfs)adres
 • Betaalgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Jobsonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je Gebruikers Account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Site, kan een Gebruikers Account aan gemaakt worden. Wanneer je een dergelijk Account creëert, wordt je gevraagd bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. De verstrekte informatie kan altijd in je eigen Account worden aangepast. Het aanmaken van een Account is overigens niet verplicht. Je kunt ook van (bepaalde delen van) de Site gebruik maken zonder een Account aan te maken.

Je CV
HEAO-banen bied je de mogelijkheid om je CV in te voeren in onze database. Dit betekent dat samen met je CV je persoonlijke gebruikergegevens (e-mail, naam, adres en, voor zover je deze gegevens vrijwillig hebt doorgegeven, ook je telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum) volledig zichtbaar zijn voor werkgevers die hebben ingelogd in de CV Database van de Site. Deze werkgevers kunnen dan je CV inkijken en selecteren en kunnen eveneens zoeken naar een CV dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Bedrijven kunnen ook zien wanneer je je CV de laatste keer hebt aangepast. Je kan je publieke CV op elk ogenblik uitschakelen om de toegang tot je CV te voorkomen. Actieve CV's kunnen via een e-maillink op verzoek van potentiële werkgevers aan hen worden doorgegeven indien deze actieve CV's voldoen aan bepaalde criteria die de potentiële werkgever vooraf heeft ingevoerd.

De data uit je CV worden, afgezien van de hierboven omschreven wijzen, op geen enkele manier, doorgegeven aan enige derde partij. Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.

Je e-mailadres
Wanneer je je inschrijft voor de e-mailservice of je registreert voor een account, dan slaan wij je e-mailadres op in onze database, die wij (afhankelijk van je instellingen) gebruiken voor het per e-mail naar je toesturen van:

 • vacatures via de E-mailservice van de Site, welke relevant zijn en overeenstemmen met het profiel dat je vooraf hebt aangemaakt. Indien je geen e-mails meer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden in je Account.
 • van nieuwsbrieven met tips en carrièreadviezen
 • informatie over de eigen, gelijksoortige diensten van JHTS-banen en/of Jobsonline
 • informatie over de werking en ontwikkeling van de Site
 • berichten van partners van Jobsonline; die gelijken op diensten van Jobsonline die je reeds gebruikt, indien je hebt aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven

Indien je niet langer wenst om onze e-mails te ontvangen, kan je op de afmeldingslink onderaan elk bericht klikken en / of neem contact met ons op via info@heao-banen.nl.

Bovendien kun je je instellingen bekijken of wijzigen in je eigen Account.

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw bedrijfsnaam, eigen naam, e-mailadres, bedrijfsadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het orderverloop bij Jobsonline zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van haar website en om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.
 • Bij het verzenden van een contactformulier vragen wij naar uw contactgegevens zodat wij terug kunnen komen op uw vraag en u ook persoonlijk kunnen staan.
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Jobsonline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jobsonline) tussen zit.
 

Het bewaren van persoonsgegevens

Jobsonline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jobsonline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jobsonline gebruikt technische en functionele cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons Cookie beleid.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobsonline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heao-banen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jobsonline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jobsonline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jobsonline maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures en de website zijn zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Persoonsgegevens zijn verder beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kan je wachtwoord op elk ogenblik wijzigen in je Account.

Jobsonline kan niet garanderen dat onbevoegde derden de hierboven genoemde getroffen veiligheidsmaatregelen nooit zullen omzeilen en je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heao-banen.nl.
 

Wijziging van deze Verklaring

Jobsonline behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy verklaring op de hoogte bent. Voor vragen over deze Privacy verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2023.

 

Jobsonline B.V.

Adresgegevens:
Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar
Nederland

Tel: +31 (0)72-5678955
E-mail: info@heao-banen.nl

KvK nr. 91891515
BTW nr. NL 8658 073 34 B01


© 1999 - 2024 HEAO-banen.nl is een onderdeel van Jobsonline B.V. - All Rights Reserved