Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

De RMU is een vakorganisatie voor jong en oud. We vertellen je graag hoe we ooit ontstaan zijn en hoe de organisatie bestuurlijk in elkaar steekt.

Daarnaast valt er nog veel te vertellen over onze sectoren en alle samenwerkingverbanden waar we bij betrokken zijn.

Doelstellingen van de RMU – Toen en nu

Bezinning
De vraag hoe God wil dat wij in het maatschappelijk leven handelen staat centraal. De RMU denkt hier over na door aandacht te geven aan verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld zondagsrust en medezeggenschap. In het ledenmagazine RMU.NU en tijdens bijeenkomsten komen veel onderwerpen aan de orde. We spreken graag samen met leden over standpunten over (maatschappelijke) vraagstukken.

Samenwerking
De RMU wil de samenwerking tussen werknemers en werkgevers bevorderen. Dat is een bijzonder standpunt. De samenwerking wordt op de proef gesteld als er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen. Veel van deze conflicten kunnen opgelost worden in harmonie. De RMU neemt de taak en functie als maatschappelijke organisatie daarin serieus.

Belangenbehartiging
De RMU is actief bij het opkomen van (principiële) belangen. Belangrijke onderwerpen die orde komen zijn bijvoorbeeld medezeggenschap en zondagsarbeid. Standpunten van de RMU worden gevormd in een jaarlijkse uitgave van de Nota Arbeidsvoorwaarden.

Dienstverlening
In de regel gaan de aandacht naar praktische zaken zoals ontslag, ziekte en cao-vragen. Maar altijd is er oog voor de principiële kant. Leden ontvangen bijstand en een luisterend oor. Informatie wordt gegeven via bijeenkomsten die meestal georganiseerd worden door sectoren. Het ledenmagazine RMU•NU biedt ook veel (juridische) informatie.

Werkgever
Veenendaal
11 - 25
nee
1983


Vacatures van Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

© 1999 - 2021 HEAO-banen.nl is een onderdeel van MediaTrend B.V. - All Rights Reserved - KVK 37099063
HEAO-banen.nl plaatst cookies om een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Meer informatie