Stichting OlmenEs

Organisatie

OlmenEs is een zelfstandige zorginstelling en telt 130 bewoners, 13 dagbesteders, circa 250 medewerkers, diverse stagiaires en vele vrijwilligers.
De wettelijke eindverantwoordelijkheid voor de zorg die geboden wordt en de exploitatie van de instelling is neergelegd bij directeur/bestuurder Rob de Breij.

De Raad van Toezicht bestaat uit: John Benjamin, voorzitter, Anneloes van der Kam, Marike Lubbert, Enny van der Wiel, Luit Takens. De Toezichtvisie Raad van Toezicht Stichting OlmenEs die door de Raad van Toezicht is opgesteld kunt u hier lezen. Deze is ook te vinden onder de rubriek Documenten.

OlmenEs kent een reglement Klachtenbehandeling. U kunt de samenvatting hier lezen. Deze is ook te vinden in de rubriek Klachten/Cliëntvertrouwenspersoon. De klachtenregeleing is voor bewoners, verwanten en vertegenwoordigers voor de interne behandeling van klachten. De klachtenfunctionaris voor OlmenEs is een medewerker van Buro Vertrouwenspersonen en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 058-7440022.

Werkgever
Appelscha
6 - 10
nee


© 1999 - 2024 HEAO-banen.nl is een onderdeel van Jobsonline B.V. - All Rights Reserved