Stichting bewindvoering Nu voor Later

VOOR NAASTEN

Stichting Nu voor Later is in 1990 als eerste opgericht door de Vereniging Ypsilon als antwoord op de vraag van veel ouders hoe het verder zou moeten met hun zieke kind als zij er niet meer zouden zijn. Het belangrijkste doel was en is om familie en naasten te informeren en adviseren op het gebied van wetten en regels inzake bescherming en beheer van financiën, vermogen en nalatenschappen. Door familie en naasten wegwijs te maken, biedt Stichting Nu voor Later perspectief in de mogelijkheden rondom financiële zorg voor hun psychisch kwetsbare naaste.

OOK VOOR PROFESSIONALS

Ook GGZ instellingen kunnen voor advies, informatie en voorlichting bij ons terecht. Daarnaast hebben wij de ambitie onze voorlichting uit te breiden naar professionals bij welzijnsorganisaties, overheidsinstellingen en bedrijven opdat zij meer oog hebben voor de specifieke problematiek rondom beheer van financiën van deze kwetsbare groep.

Werkgever
Leiden
6 - 10
nee


© 1999 - 2024 HEAO-banen.nl is een onderdeel van Jobsonline B.V. - All Rights Reserved