SFP Group B.V.

Duurzaam ondernemen: De doelstelling van SFP Group

Het produceren van duurzame energie door op strategische locaties schaalbare en reproduceerbare biogas installaties te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, zowel in binnen- als buitenland.

Organisatie

Het SFP concept onderscheidt zich doordat de installaties reproduceerbaar en schaalbaar zijn, waarbij locatie en ruimte cruciaal zijn voor het succes.

SFP ontwikkelt op diverse locaties installaties voor de productie van duurzame energie. Hiervoor is alle kennis, van initiële planning tot uiteindelijke exploitatie, aanwezig binnen de eigen organisatie. Met onze installaties willen we tevens laten zien dat biogas een goede toevoeging is in de energietransitie en dit willen we ook zichtbaar uitdragen. Dat houdt in dat we naast exploitatie ook een informatieve en educatieve functie willen vervullen.

Voor onze onderneming, waarbij biogas productie centraal staat is de locatie van vestiging en productie cruciaal.

Respect voor de omgeving

SFP ontwikkelt alleen projecten waarbij impact op mens, dier en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Werkgever
Harlingen
0 - 1
nee


Vacatures van SFP Group B.V.

© 1999 - 2023 HEAO-banen.nl is een onderdeel van MediaTrend B.V. - All Rights Reserved